Strona Główna
Witamy
01.09.2014.

 

Witamy na stronie

 

Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie
 


 
  

 


 

Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie

 

funkcjonuje od roku szkolnego 2008/2009.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Wychowawczego

 

mgr Renata Tomczuk

 

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Wychowawczego

 

mgr Teresa Chwesiuk

 

 


 

W skład Zespołu wchodzą:

 

Przedszkole Samorządowe w Huszlewie

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Huszlewie

 

Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

w Huszlewie

 
 

  

gimhuszlew@poczta.onet.pl

 

Obraz