Strona Główna
Organizacje szkolne
Samorząd Uczniowski
04.09.2017.
Pieczę nad Samorządem Uczniowskim w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2017/2018 sprawuje p. Katarzyna Rzymowska. Jest to organizacja obejmująca wszystkich uczniów szkoły. Do Zarządu SU wchodzą przedstawiciele kl. I – VI, demokratycznie wybrani na początku każdego roku szkolnego.
 
Więcej…
 
Rada Rodziców
03.09.2017.
Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie powołana jest Rada Rodziców. W jej skład wchodzą rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. Z każdej klasy wybierane są trójki klasowe i spośród wybranych przedstawicieli klasowych wybierane jest na dwuletnią kadencję prezydium Rady Rodziców.
 
Do zadań Rady Rodziców należy: pomoc w przygotowaniu imprez okolicznościowych dla dzieci (choinka, Dzień Dziecka, festiwal piosenki harcersko-ekologicznej), organizowanie imprez typu Sylwester, Bal Karnawałowy, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby szkolne.
 
Ognisko Misyjne
03.09.2017.
Ognisko Misyjne działa w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci - Międzynarodowej Organizacji Misyjnej Dzieci. Swoją działalność w naszej szkole rozpoczęło od roku szkolnego 2004/2005. Opiekunem ogniska jest katechetka Wiesława Głuchowska. Organizacja ta nosi nazwę "Ogniki Miłości". Patronem PDMD jest "Dzieciątko Jezus", a św. Teresa od Dzieciątka Jezus patronką wszystkich Dzieł Misyjnych. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.
Więcej…
 
Szkole koło PCK
03.09.2017.

Od 2002 roku w szkole podstawowej działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Zrzesza ono uczniów Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka. Opiekunką jest p. Barbara Jasińska.


Więcej…