Strona Główna
Projekty
Projekty i programy edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016
20.09.2015.
W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkolno-Wychowawczym realizowane są następujące programy, projekty edukacyjne oraz inicjatywy:
 
Więcej…
 
Projekty i programy edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015
20.10.2014.
W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkolno-Wychowawczym realizowane są następujące programy, projekty edukacyjne oraz inicjatywy:
 
Więcej…
 
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
05.12.2012.
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas I-III uczestniczą w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytet IX Rozwój wykształcenia.
 
Więcej…
 
Projekty - informacje
11.10.2010.
Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie skutecznie zdobywa fundusze na realizację projektów edukacyjnych. Z inicjatywy dyrektora zespołu Pana Eugeniusza Kazimieruka placówka przystąpiła do realizacji wielu programów.

 

Więcej…