Strona Główna arrow Organizacje szkolne
Organizacje szkolne
Samorząd Uczniowski 2015/2016
26.10.2015.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Monika Świderska.
 
W roku szkolnym 2015/2016 decyzją uczniów wybrano następujący skład Samorządu Uczniowskiego:
 
Przewodniczący: Paulina Stańczuk
 
Zastępca przewodniczącego: Zuzanna Gez
 
Sekretarz/skarbnik: Sylwia Hornowska
 
Ponadto powołane zostały następujące sekcje w składzie:
1. SEKCJA PORZĄDKOWA:
- Aleksandra Potocka
- Kamila Mironiuk
- Aleksandra Nestorowicz
2. SEKCJA KULTURALNO – OŚWIATOWA:
- Dominika Modrzewska
- Martyna Kościan
- Nikola Silczuk
 
Samorząd Uczniowski aktywnie współpracuje z nauczycielami i Dyrekcją szkoły. Organizuje lub współorganizuje uroczystości szkolne m.in. Dzień Edukacji Narodowej, święto niepodległości Polski. SU sprawuje opiekę nad pocztem sztandarowym, który aktywnie reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Od kilku lat propaguje akcję zbierania zużytych baterii i plastikowych zakrętek, które przekazywane są osobom potrzebującym.
 
Szkolne koło PCK
29.10.2013.

Opiekunem szkolnego koła PCK w gimnazjum jest p. Basia Jasińska. Należą do niego uczniowie klas drugich i trzecich. Spotkania odbywają się w poniedziałki. Działania podejmowane w bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć PCK mają na celu: usystematyzowanie wiedzy związanej z działalnością PCK, propagowanie honorowego krwiodawstwa, profilaktyka antynikotynowa, zapobieganie AIDS, opanowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczeń praktycznych, propagowanie zdrowego stylu życia.