Strona Główna arrow Opłaty
Opłaty
Opłaty rok szkolny 2018/2019
07.09.2018.
  • Opłatę za jedną godzinę świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, nalicza się w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy w Huszlewie w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Huszlewie wchodzące w skład Zespołu Szkolno–Wychowawczego w Huszlewie. Opłata wynosi 1zł za 1 godzinę.

  • Odpłatność dzienną za wyżywienie (stawkę żywieniową) ustala dyrektor na podstawie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków. Stawka ta wynosi 5,00 zł.