Strona Główna arrow Przebieg dnia
Przebieg dnia
Przebieg dnia
07.09.2019.
07:30 - 08:00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i wyrównawcza.
 
08:00 - 08:15 - Poranne zabawy ruchowe.
 
08:15 - 08:50 - Porządkowanie kącików zabawy, szuflad indywidualnych. Przygotowanie do śniadania.
 
08:55 - 09:20 - Śniadanie
 
09:20 - 09:30 - Przygotowanie do zajęć planowych.
 
09:30 - 10:00 - I zajęcia planowe
 
10:00 - 10:05 - Zabawa ruchowa
 
10:05 - 10:35 - II zajęcia planowe
 
10:35 - 11:50 - Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, gry, zabawy na placu przedszkolnym.
 
11:50 - 12:00 - Przygotowanie do obiadu.
 
12:00 - 12:35 - Obiad
 
12:35 - 13:55 - Praca stymulacyjna, kompensacyjna, indywidualna. Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie bajek i opowiadań.
 
13:55 - 15:00 - Podsumowanie dnia. Gry i zabawy ruchowe oraz wg własnych zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.