Strona Główna arrow Przebieg dnia
Przebieg dnia
Przebieg dnia
07.09.2018.
07.30 - 08.00 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i wyrównawcza.
 
08.00 - 08.15 - Poranne zabawy ruchowe.
 
08.15 - 08.50 - Porządkowanie kącików zabawy, szuflad indywidualnych. Przygotowanie do śniadania.
 
08.55 - 09.20 - Śniadanie
 
09.20 - 09.30 - Przygotowanie do zajęć planowych.
 
09.30 - 10.00 - I zajęcia planowe
 
10.00 - 10.05 - Zabawa ruchowa
 
10.05 - 10.35 - II zajęcia planowe
 
10.35 - 11.50 - Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, gry, zabawy na placu przedszkolnym.
 
11.50 - 12.00 - Przygotowanie do obiadu.
 
12.00 - 12.35 - Obiad
 
12.35 - 13.55 - Praca stymulacyjna, kompensacyjna, indywidualna. Gry i zabawy dydaktyczne. Słuchanie bajek i opowiadań.
 
13.55 - 15.00 - Podsumowanie dnia. Gry i zabawy ruchowe oraz wg własnych zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.