Strona Główna
B&N
B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony
15.03.2016.
W styczniu 2016r. przystąpiliśmy do programu profilaktycznego "B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY” realizowanego dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 
Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów.
 
Cele pośrednie:
1. Zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg.
2. Zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia.
3. Zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów(seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży.
 
Formy i kierunki działań:
a) propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii, w obszarach zabudowanym i niezabudowanym,
b) odzyskanie i ponowne wykorzystanie elementów odblaskowych przekazanych społeczeństwu,
c) promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
d) prowadzenie spotkań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym skierowanych do różnych grup wiekowych,
e) organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
f) nawiązanie aktywnej współpracy z podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 
Program będzie polegał na zorganizowaniu w naszej Gminie przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej, poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym (konkursy, spotkania z policjantem itp.) Świadome uczestnictwo w ruchu drogowym wymaga stosownej wiedzy popartej doświadczeniem oraz szacunkiem dla drugiego człowieka. Poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach będzie następować wprost proporcjonalne do wzrostu liczby świadomych uczestników ruchu drogowego. Ten cel da się osiągnąć bez niebotycznych nakładów finansowych, trzeba jednak o tym odpowiednio często mówić oraz połączyć wysiłki władz samorządowych, szkolnictwa, społeczności lokalnych, instytucji zajmujących się poprawą bezpieczeństwa na drogach i Policji.