Rada Rodziców
03.09.2017.
Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie powołana jest Rada Rodziców. W jej skład wchodzą rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. Z każdej klasy wybierane są trójki klasowe i spośród wybranych przedstawicieli klasowych wybierane jest na dwuletnią kadencję prezydium Rady Rodziców.
 
Do zadań Rady Rodziców należy: pomoc w przygotowaniu imprez okolicznościowych dla dzieci (choinka, Dzień Dziecka, festiwal piosenki harcersko-ekologicznej), organizowanie imprez typu Sylwester, Bal Karnawałowy, z których dochód przeznaczony jest na potrzeby szkolne.
 
następny artykuł »