Strona Główna arrow Świetlica
Świetlica
28.09.2019.
Świetlica czynna jest codziennie od godz. 7:00 do 15:30. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy świetlicy. Realizuje zadania z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej. Opieką są objęci wszyscy dojeżdżający uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz miejscowi, którzy potrzebują pomocy w odrabianiu pracy domowej lub przebywają w niej z innych względów (praca rodziców).
 
Głównym celem działalności świetlicy jest:
 • zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym, miłym otoczeniu;
 • stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku, odrobienia pracy domowej;
 • zapewnienie opieki na przystankach autobusowych.
 
Aby właściwie pokierować zainteresowaniami podopiecznych organizowane są różnorodne formy zajęć:
 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, orgiami, bibułkarskie i inne);
 • rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie bajek, baśni, wierszy);
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne);
 • kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne);
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
 • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne);
 • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne);
 • kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki);
 • zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe na sali gimnastycznej i na boisku);
 • relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki).
 
Prowadzone zajęcia dają uczniom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków w nauce. W pracy wychowawczej kształtując postawę wobec otaczającego środowiska omawiane są zagadnienia o tematyce upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości szkolne, środowiskowe, rodzinne. Prowadzone są pogadanki i zabawy tematyczne z zakresu bezpiecznego i właściwego zachowania się w środkach komunikacji państwowej, przechodzenia przez jezdnię oraz zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi. Uczniowie przebywający na świetlicy chętnie dbają o estetykę i ciekawy wygląd pomieszczenia poprzez przygotowywanie różnych dekoracji w celu uatrakcyjnienia wyglądu sali.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »