Strona Główna
Witamy
28.09.2014.
Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie. W miarę możliwości będziemy dbali, aby strona była systematycznie aktualizowana. Życzymy miłego zwiedzania.
 
Rada Gminy w Huszlewie uchwałą z dnia 28 kwietnia 2008 roku powołała w Huszlewie Zespół Szkolno-Wychowawczy. W jego skład wchodzą: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Przedszkole Samorządowe z oddziałem „0”. Funkcję dyrektora zespołu w latach 2008-2012 pełnił wyłoniony w drodze konkursu Eugeniusz Kazimieruk. Od roku szkolnego 2012/2013 dyrektorem zespołu jest Renata Tomczuk, zaś wicedyrektorem - Teresa Chwesiuk.
 
Poszczególne obiekty oświatowe w ramach zespołu funkcjonują dobrze. Wzorcowo układa się współpraca kierownictwa zespołu z wójtem Stanisławem Stefaniukiem i Radą Rodziców. Dzięki wspólnym działaniom udaje się na bieżąco utrzymywać budynki oświatowe w nienagannymm stanie, doposażać szkoły w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dobre warunki lokalowe stwarzają niewątpliwie podstawy do rozwoju intelektualnego i fizycznego uczniów. Siła i prestiż zespołu tkwi także w wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, bogatej ofercie edukacyjnej oraz wspaniałej atmosferze i współpracy na poziomie nauczyciel – uczeń. W roku szkolnym 2013/2014 w zespole pracuje 27 nauczycieli. Na terenie zespołu są dwie sale komputerowe, pracownia mobilna, Multimedialne Centrum Informatyczne przy bibliotece, świetlica szkolna i stołówka. Dzieci mają możliwość nauki dwóch języków obcych: angielskiego i rosyjskiego. Już od najmłodszych lat proponujemy naszym uczniom urozmaiconą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i zdolności oraz uczyć się odpowiedzialności, gospodarności w licznych kółkach zainteresowań, organizacjach uczniowskich bądź też prowadząc sklepiki szkolne. Szkoła dba również o uczniów mających problemy z nauką. Tym uczniom organizowane są zajęcia wyrównawcze. Do zespołu często zapraszani są pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Łosic, którzy wspierają nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 
W roku szkolnym 2014/2015 do Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego uczęszczało 96 uczniów, którzy uczą się w pięciu oddziałach. Działa tutaj Samorząd Uczniowski pod opieką Moniki Świderskiej oraz PCK, którym kieruje Barbara Jasińska. Uczniowie Gimnazjum mogą rozwijać swoje zainteresowania na różnych dodatkowych zajęciach. W szkole działa koło historyczne, chemiczne, informatyczne oraz szkolny chór. Prowadzone są również zajęcia poświęcone Patronowi gimnazjum Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, w ramach których zorganizowana została m.in. wycieczka do Zuzeli - miejsca jego urodzenia.
 
W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II uczęszcza 136 uczniów, którzy uczą się w sześciu oddziałach. Działa tutaj Samorząd Uczniowski pod opieką Eweliny Ilczuk. PCK prowadzi Danuta Wróbel. W ramach struktur Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci katechetka Wiesława Głuchowska zorganizowała aktywnie działające Kółko Misyjne. Zainteresowanie dzieci otaczającym światem przyrody rozwija Irena Pawłowska poprzez działalność LOP i Koła Ekologicznego. Szkolne koło artystyczne prowadzi Katarzyna Rzymowska. W szkole funkcjonuje 3 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki. Opiekunkami drużyny są dh pwd Anna Wróbel i dh pwd Anna Biernacka.
 
Przedszkole Samorządowe mieści się w centrum Huszlewa. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00. Jest to przedszkole publiczne. Prowadzi nieodpłatną opiekę wychowawczo-dydaktyczną w zakresie podstawy programowej. Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnego dostępu. Budynek usytuowany jest w dość dużym, zadbanym ogrodzie. Dzieli się na dwie części, w jednej znajdują się sale zajęć dydaktycznych, w drugiej zaś części mieści się zaplecze kuchenne, łazienki dla dzieci, szatnia, hol z miejscem dla rodziców, którzy na wygodnych pufach i w miłym otoczeniu mogą poczekać na dzieci czytając ogłoszenia lub podziwiając wyeksponowaną galerię prac dziecięcych. W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszcza 65 dzieci – stanowią one trzy oddziały przedszkolne. Z grupą tych dzieci pracują cztery nauczycielki i trzy pracownice obsługi. Kadra pedagogiczna przedszkola otwarta jest na nowiny pedagogiczne. W pracy wykorzystuje wiedzę zdobywaną w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i całym sercem przychylna jest dzieciom i rodzicom. Dla pracowników przedszkola priorytetem jest dziecko. Poprzez dobór odpowiednich metod wspomagają jego rozwój. W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele stosują: elementy pedagogiki zabawy, elementy muzykoterapii oraz elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, a przede wszystkim pomagają dziecku znaleźć jego własną drogę na miarę możliwości i zdolności. Dodatkowo przedszkolaki mogą uczestniczyć w zajęciach języka angielskiego i religii. Aby zmniejszyć stres dzieci, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola, placówka ta realizuje własny program adaptacyjny. Uczestniczą w nim zarówno dzieci jak i rodzice. Na podnoszenie jakości pracy w przedszkolu wpływa niewątpliwie dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki. Na uwagę zasługuje też wystrój sal: estetyczne gazetki tematyczne, staranne i ciekawe prace przedszkolaków, dużo zieleni, sprzęt dostosowany do potrzeb małych dzieci. Przedszkole zapewnia smaczne posiłki przygotowywane zgodnie z tradycją polskich domów. Placówka dostarcza dzieciom wiele atrakcji: wycieczki po okolicy, do kina, zaprasza teatrzyki kukiełkowe, organizuje spotkania z okazji świąt rodzinnych. Wszystko to sprawia, że panująca tam aura sprzyja rozwojowi przedszkolaków. Nic więc dziwnego, że liczba dzieci chętnych do przedszkola ciągle wzrasta.
 
Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie jest otwarty i przyjazny na środowisko. Na stałe współpracuje z miejscowym Ośrodkiem Zdrowia, GOPS, PKO BP w Łosicach, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Siedlcach, Nadleśnictwem Sarnaki, Kołem Łowieckim Warszawa-Wola, Towarzystwem Przyjaciół Przyrody pro Natura we Wrocławiu oraz ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”. W życie Zespołu Szkolno- Wychowawczego aktywnie włączają się rodzice poprzez Rady Rodziców poszczególnych szkół. Środowisko angażuje się w prace na rzecz szkoły, włącza się w organizowanie uroczystości, które przybierają charakter masowych imprez środowiskowych. Szkoła jest nośnikiem kultury, miejscem, które tętni życiem. Co roku organizowany jest Festyn Rekreacyjno-Sportowy z okazji Dnia Dziecka oraz Powiatowy Festiwal Piosenki Harcersko-Ekologicznej. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna i wysokie osiągnięcia sportowe, nad którymi pracują z uczniami nauczyciele wychowania fizycznego stwarzają możliwości, by organizować tutaj zawody sportowe. W rywalizacji sportowej chętnie uczestniczy większość uczniów. Najpopularniejsze dyscypliny, w których organizowane są zawody sportowe to: piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy i biegi. Dzieci i młodzież zespołu wesoło bawią się na choinkach szkolnych. Tradycją stało się przygotowywanie uroczystych apeli z okazji rocznic państwowych, Dnia Patrona poszczególnych szkół. Uczniowie zespołu przygotowaną częścią artystyczną już od kilku lat uświetniają organizowane w Urzędzie Gminy w Huszlewie uroczystości jubilatów obchodzących pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Od wielu lat w Święto Niepodległości na miejscowym cmentarzu grzebalnym harcerze organizują Procesję Światła, a w Wielkim Tygodniu Gminną Drogę Krzyżową ulicami Huszlewa. W poszczególnych szkołach, w zależności od wieku uczniów organizowane są wyjazdy do kina, teatru, na basen czy lodowisko. Młodzież gimnazjalna rokrocznie bierze udział w kilkudniowych wycieczkach w góry. Bardzo lubianą formą wypoczynku są też szkolne biwaki.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »