Strona Główna arrow Projekty arrow Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
05.12.2012.
W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas I-III uczestniczą w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytet IX Rozwój wykształcenia.
 
Działania projektowe mają zapewnić każdemu uczniowi z klas I–III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z ich indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Dzięki wsparciu finansowemu szkoła została doposażona w ciekawe pomoce dydaktyczne z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak wady wymowy, dysleksja, wady postawy czy zaburzenia koordynacji ruchowej, odpowiednie do rozpoznawania potrzeb i planowania zajęć dodatkowych.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »