Szkole koło PCK
03.09.2017.

Od 2002 roku w szkole podstawowej działa Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Zrzesza ono uczniów Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie, interesujących się problemami ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz pragnących działać społecznie na rzecz drugiego człowieka. Opiekunką jest p. Barbara Jasińska.


W ramach działalności tej organizacji u uczniów kształtuje się poczucie odpowiedzialności i troski o zdrowie własne i innych. Dzieci uczą się jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia. Wspomagają akcje charytatywne. Przygotowują paczki z żywnością i z zabawkami dzieciom z ubogich rodzin. Tradycją Szkolnego Koła PCK jest coroczne wykonywanie plakatów z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa. Prace te wykorzystywane są do dekoracji sali Zarządu Rejonowego PCK w Łosicach podczas obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa. Wytyczone w planie pracy zadania realizowane są poprzez:

  • pogadanki, dyskusje na wybrane tematy;
  • projekcje filmów o treściach prozdrowotnych;
  • organizowanie konkursów dla społeczności szkolnej;
  • eksponowanie materiałów propagandowych, związanych z higieną, ochroną zdrowia, pogłębianiem wiedzy o idei honorowego krwiodawstwa;
  • współorganizowanie imprez szkolnych;
  • udział w akcjach i konkursach czerwonokrzyskich organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Łosicach.
 
« poprzedni artykuł