Strona Główna
I Regionalny Festiwal KMO Wschodniej Polski 2014
22.05.2014.
17 maja 2014r. w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie odbył się I Regionalny Festiwal KMO Wschodniej Polski 2014r. Wydarzenie to było wspólnym przedsięwzięciem Klubów Młodego Odkrywcy działających pod patronatem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a tegorocznym koordynatorem festiwalu był Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie.
 
Wszystkich obecnych powitała dyrektor Zespołu pani Renata Tomczuk mówiąc, że przedsięwzięcie to ma na celu pokazanie, że szkoła jest miejscem gdzie młodzi ludzie mogą realizować się naukowo, gdzie kreatywność, innowacyjność oraz upowszechnianie nauki jest na porządku dziennym i każdy może zostać naukowcem, a nauka jest czymś atrakcyjnym.
 
Do Huszlewa przybyły następujące Kluby Młodych Odkrywców:
 • KMO „Exodus” z Zambrowa z opiekunem panią Lidią Grad;
 • KMO „Sputnik” z Pionek z panią Anną Kuśmirek i panią Lidią Jaroszek;
 • KMO „Elektron” i „Proton” z Witulina z panem Sławomirem Anklewiczem;
 • KMO z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie z opiekunami panią Barbarą Foryt, panią Ewą Fidler-Trus, panią Elżbietą Staszczuk i panią Teresą Błaszczuk;
 • KMO ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Huszlewie z opiekunkami panią Agnieszką Borysiuk, panią Eweliną Ilczuk i panią Barbarą Jasińską.

Pod opieką nauczycieli i edukatora młodzi odkrywcy przeprowadzili ciekawe eksperymenty i badania naukowe oraz przekazali wiedzę o swojej działalności.
 
Na I Regionalnym Festiwalu Nauki KMO Wschodniej Polski 2014 swoją obecnością zaszczycili nas tak znakomici goście jak:
 • Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach - pani Sylwia Osipiuk;
 • Starosta Powiatu Łosickiego - pan Czesław Giziński;
 • Wójt Gminy Huszlew - pan Stanisław Stefaniuk;
 • Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łosicach Oddziału w Huszlewie - pani Barbara Sawczuk;
 • Kierownik Publicznej Biblioteki w Huszlewie - pani Wiesława Stefaniuk;
 • Animatorzy z Centrum Nauk Kopernik z Warszawy - pani Emilia Chudek i pan Mateusz Gil.

W związku z tym, że Festiwal Nauki jest ogromnym przedsięwzięciem i wymaga określonych nakładów finansowych i organizacyjnych pani dyrektor Renata Tomczuk w imieniu całej społeczności szkolnej dziękowała następującym sponsorom, partnerom i darczyńcom:
 • pani Sylwii Osipiuk - Zastępcy Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach;
 • panu Czesławowi Gizińskiemu - Staroście Powiatu Łosickiego;
 • panu Stanisławowi Stefaniukowi - Wójtowi Gminy Huszlew;
 • pani Barbarze Sawczuk - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łosiach Oddziału w Huszlewie;
 • panu Arturowi Mączyńskiemu - Dyrektorowi Zakładu Produkcyjnego Krynica Vitamin S.A. w Dziadkowskich
 • pani stomatolog Agnieszce Mączyńskiej;
 • panu Wiesławowi Kucharkowi - właścicielowi Kancelarii Ubezpieczeniowo-Finansowej;
 • pani Wiesławie Stefaniuk – Kierownik Biblioteki Publicznej w Huszlewie;
 • Animatorom z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy;
 • Rodzicom Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie;
 • Klubom Młodych Odkrywców - współorganizatorom festiwalu.
 
Podczas tego wydarzenia obecni byli także pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, którzy prowadzili pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uroczystość uświetniły również występy artystyczne uczniów Gimnazjum z Huszlewa.
 
Dzień ten był fascynującą przygodą z nauką, inspirował do podejmowania wyzwań naukowych, eksperymentowania, poznawania otaczającej rzeczywistości bez względu na wiek i rolę w grupie, a jednocześnie rozszerzał ofertę edukacyjną naszego zespołu.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »