Absolwenci
19.11.2014.
Nasza szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia i świadomie przyczynia się do osiągnięcia przez nich dojrzałości społecznej. Pozwala dostać się do wybranej przez ucznia szkoły. Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkoły ponadgimnazjalne w Łosicach, Siedlcach i Białej Podlaskiej.
 
Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach swoich absolwentów:
  • prowadzona jest księga absolwentów naszej szkoły;
  • nauczyciele odwołując się do przykładu absolwentów, motywują uczniów do doskonalenia własnych umiejętności i wiadomości, wskazują ich jako wzory do naśladowania i przykłady odnoszonych sukcesów;
  • szkoła nawiązuje współpracę z absolwentami;
  • absolwenci odwiedzają mury naszej szkoły;
  • absolwenci zaszczycają swoją obecnością uroczystości szkolne;
  • absolwenci realizują praktyki studenckie.
 
Większość naszych absolwentów osiąga życiowy sukces, radzi sobie w trudnej, często zmieniającej się rzeczywistości. Są przykładem dla kolejnych pokoleń gimnazjalistów, że warto inwestować w siebie, swoją przyszłość. Cześć z nich wraca w rodzinne strony i działa na rzecz lokalnego środowiska lub podejmuje pracę w okolicy, część osiedla się w innych częściach kraju bądź świata i tam realizuje swoje plany i marzenia.
 
Absolwentem Zespołu jest znany lokalny biznesmen Waldemar Zienkiewicz miejscowy plantator aronii, myśliwy z Warszawskiego Koła Łowieckiego, opiekun zwierząt. Od wielu lat systematycznie współpracuje z naszą szkołą, jest w niej częstym gościem. Organizuje uczniom kuligi, ogniska, zaprasza do swego gospodarstwa.
 
Absolwentem Zespołu jest Przemysław Wróbel zawodowy żołnierz, członek misji w Afganistanie.
 
Ciekawostki, czyli losy niektórych absolwentów naszego gimnazjum:
 
Rocznik 2002
Joanna Chwesiuk –ukończyła LO w Łosicach, studiowała filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz Europeistykę, otworzyła przewód doktorski
 
Rocznik 2003
Adam Matusz – członek Rady Gminy Huszlew 
 
Rocznik 2005
Anna Hornowska – aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Prawo oraz Administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia podyplomowe Business Law na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czasie studiów odbyła staże i praktyki m.in. w Ministerstwie Finansów, Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje m.in. z międzynarodową kancelarią CMS.Law.Tax, Kancelarią Radców Prawnych Marek Płonka i Wspólnicy oraz kancelarią doradztwa podatkowego Husarski Michalski Doradcy Podatkowi (HMDP).
 
Rocznik 2006 
Marcin Borysiuk - członek Rady Gminy Huszlew
Sucharzewska Karolina – intendent w Zespole Szkolno – Wychowawczym w Huszlewie
Nestorowicz Przemysław - ukończył Technikum Pszczelarskie, obecnie jest kierownikiem pasieki w Australii. Zna język angielski, włoski i niemiecki.
 
Rocznik 2008
Nestorowicz Tomasz – ukończył Technikum Pszczelarskie, odbywał praktyki w Niemczech, Austrii i we Włoszech. Obecnie założył i prowadzi własną pasiekę.
 
Rocznik 2010
Marta Wojtczuk – studiowała przez rok w Tajpej na Tajwanie
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »