Strona Główna arrow Logopeda
Szachy w mazowieckiej szkole
29.10.2018.

 
Realizatorami projektu Szachy w mazowieckiej szkole są:
-- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
-- Polski Związek Szachowy.
 
Projekt został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 
Myśl przewodnia projektu:
Wzbogacenie oferty edukacyjnej mazowieckich szkół i upowszechnianie gry w szachy na I etapie edukacyjnym.
 
Cele projektu:
Dostarczenie nauczycielom I etapu edukacyjnego innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z uczniami.
Zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów w zakresie:
-- logicznego i analitycznego myślenia,
-- rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji,
-- wsparcia społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.
 
Projekt Szachy w mazowieckiej szkole jest projektem finansowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
 
 
następny artykuł »