Strona Główna arrow Wydarzenia szkolne arrow Projekt "Matematyczny zawrót głowy w Huszlewie"
Projekt "Matematyczny zawrót głowy w Huszlewie"
10.09.2018.
Projekt Matematyczny zawrót głowy w Huszlewie skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Na jego realizację pozyskaliśmy 8 000 zł od mBanku. 
 
Cele projektu:
 
1. Poprawa wyników nauczania uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
2. Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania.
3. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
4. Integracja społeczności lokalnej i popularyzacja nauk ścisłych w środowisku lokalnym.
5. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów i pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce matematyki.
6. Rozwijanie kompetencji społecznych, organizacyjnych, przedsiębiorczości wśród uczniów.
 
W ramach projektu odbędą się:
 
1) Ciekawi świata - wycieczki tematyczne po najbliższej okolicy pokazujące zastosowanie matematyki w życiu codziennym, zajęcia praktyczne w terenie, rajd rowerowy, zajęcia z mapą, skala, mierzenie długości i powierzchni, wykorzystanie urządzeń mierniczych np. drogomierzu, wykorzystanie GPS, QR kodów, quizy, konkursy, gry terenowe, twierdzenie Talesa, kąty, obserwacje przyrodnicze, wykorzystanie tabletów i smartfonów
 
2) W świecie wirtualnych klocków - warsztaty rozwijające wyobraźnię przestrzenną, wykorzystanie gry Minecraft, nauka programowania, praca zespołowa, projektowa, wykorzystanie TIK w edukacji, nauka myślenia komputacyjnego, tworzenie algorytmów, analizowanie problemów, podstawy elektroniki
 
3) Kółko szachowe - rozgrywki międzypokoleniowe i międzyszkolne, rozwój samodzielności, logicznego myślenia, strategii, współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji, turnieje szachowe
 
4) Uczę się, tworzę i dzielę swoją wiedzą - uczniowie będą prowadzić bloga o tematyce matematycznej, będą opisywać prowadzone doświadczenia, spostrzeżenia i obserwacje
 
5) Matematyka w kuchni - eksperymenty i doświadczenia z wykorzystaniem ogólnie dostępnych produktów
 
6) Konkursy matematyczne - indywidualne i zespołowe, skierowane do uczniów o zróżnicowanym poziomie wiedzy matematycznej
 
7) Escape room w szkole - opracowanie łamigłówek matematycznych dla różnych grup wiekowych, zaadoptowanie pomieszczenia, przygotowanie wystroju
 
8) Majsterkownia - praktyczna matematyka, zajęcia projektowania np.: domek dla ptaków, donica na kwiaty, budowanie różnych konstrukcji, zaproszenie rodziców do współpracy, wykorzystanie przyrządów mierniczych, programów do projektowania 3D np. Sketchup, obliczanie kosztu zużytych materiałów, zamiana jednostek
 
9) Piknik matematyczny/Festiwal Nauki - przygotowanie eksperymentów, pokazów, gier i zabaw matematyczno-przyrodniczych dla środowiska lokalnego, popularyzacja nauk ścisłych
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »