Strona Główna arrow Wydarzenia szkolne arrow Projekt w świecie matematycznych zawirowań - rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas 4-6
Projekt w świecie matematycznych zawirowań - rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas 4-6
10.09.2018.
Projekt W świecie matematycznych zawirowań - rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej oraz ich rodziców skierowany jest do wszystkich uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Na jego realizację pozyskaliśmy 5 000 zł od mBanku.
 
Cele projektu:
 
1. Poprawa wyników nauczania uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
2. Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania.
3. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
4. Zwiększenie wiedzy rodziców na temat w jaki sposób wspierać dzieci uzdolnione matematycznie lub mające trudności w nauce matematyki.
5. Integracja społeczności lokalnej i popularyzacja nauk ścisłych w środowisku lokalnym.
6. Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów zdolnych i pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce matematyki.
 
W ramach projektu odbędą się:
 
1) Przyroda okiem matematyka - wycieczki tematyczne po najbliższej okolicy pokazujące zastosowanie matematyki w życiu codziennym, zajęcia praktyczne w terenie, rajd rowerowy, zajęcia z mapą, skala, mierzenie długości i powierzchni, wykorzystanie urządzeń mierniczych np. drogomierzu, wykorzystanie gps, qr kodów, quizy, konkursy, gry terenowe, kąty, obserwacje przyrodnicze
 
2) Młody Naukowiec - eksperymenty i doświadczenia matematyczno-przyrodnicze
 
3) W świecie wirtualnych klocków - warsztaty rozwijające wyobraźnię przestrzenną, wykorzystanie gry Minecraft, nauka programowania, praca zespołowa, projektowa, wykorzystanie TIK w edukacji, nauka myślenia komputacyjnego, tworzenie algorytmów, analizowanie problemów
 
4) Rozgrywki szachowo-warcabowe międzypokoleniowe, międzyszkolne, turnieje i zawody
 
5) Jak nie zgubić matematycznych talentów swoich dzieci, jak pomóc dziecku w nauce matematyki - warsztaty dla rodziców
 
6) Konkursy matematyczne - indywidualne i zespołowe, konkurs na najciekawszą grę planszową
 
7) Pitagoras bez cyrkla - zajęcia będą miały na celu stawianie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi np: jak zobaczyć nieskończoność w lustrze, jak zrobić model piłki nożnej, jak dotrzeć po arkuszu papieru aż na Księżyc, jak odgadnąć pomyślaną przez kogoś liczbę, jak zakodować tekst z użyciem starożytnej metody szyfrowania, rozbudzanie wyobraźni, wyjaśnianie praw/zagadnień matematyczno-przyrodniczych przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi
 
8) Majsterkownia - praktyczna matematyka, zajęcia projektowania, budowanie różnych konstrukcji m.in z drewna, zaproszenie rodziców do współpracy, wykorzystanie przyrządów mierniczych, obliczanie kosztu zużytych materiałów, zamiana jednostek
 
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »