Strona Główna arrow PO WER arrow Międzynarodowa mobilność kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Huszlewie do Grecji
Międzynarodowa mobilność kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Huszlewie do Grecji
17.06.2019.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Huszlewie uczestniczyli w projekcie pt: "Wykwalifikowany nauczyciel kluczem do wyrównania szans edukacyjnych uczniów" nr  2018-1-PL01-KA101-049013 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Dzięki projektowi 10 nauczycieli wzięło udział w trzech tygodniowych kursach podczas których doskonalili swoje kompetencje zawodowe i warsztat pracy.
 

 
 
 
 
Kursy dotyczyły następujących zagadnień:
"PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA. BUDOWANIE SYSTEMOWEJ STRATEGII WSPIERANIA UCZNIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM”
Kurs omawiał mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne i skuteczne formy pomocy takim dzieciom w placówce oświatowej. Kursantom przedstawiono praktyczne metody przezwyciężania problemu w środowisku szkolnym i przygotowano do opracowania przez dany zespół nauczycieli strategię działań pomocowych dla konkretnego dziecka.

Celem szkolenia było:

  • przekazanie wiedzy na temat mechanizmów zaburzeń zachowania u dzieci;
  • uporządkowanie refleksji o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez dorosłych;
  • przygotowanie do praktycznej formy pracy z dzieckiem – budowanie strategii pomocy wybranemu dziecku w danym środowisku szkolnym;
  • zapoznaniu uczestników z systemowym podejściem do rozwiązywania problemów zaburzeń zachowania uczniów.
Podczas kursu zostały podjęte zagadnienia dotyczące diagnozy problemu- różnicowanie zaburzeń zachowania z innymi zaburzeniami dającymi podobny obraz funkcjonowania dziecka. Uczestnicy pracując na przypadkach z własnej praktyki zobaczyli, jakie możliwości daje diagnoza funkcjonalna uwzględniająca procesy zachodzące w relacjach dziecka z otoczeniem, a także poznali zasady budowania strategii korygujących dla dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym.

"ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ”

Na szkoleniu uczestnicy uzyskali wiedzę i praktyczne przygotowanie, by móc realizować projekty finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Uczestnicy nabyli umiejętności pisania wniosków edukacyjnych. Kursanci poznali metody oceny projektów oraz otrzymali cenne wskazówki niezbędne przy pisaniu projektów unijnych, aby tworzyć dokumentacje samodzielnie.  Program pozwolił nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia i zarządzania zespołami projektowymi. Szkolenie nastawione było na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole projektowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji.

Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 oraz przygotowanie do samodzielnego wypełnienia wniosków aplikacyjnych zgodnie z kryteriami ich oceny.

"TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ"

Szkolenie miało oswoić nauczycieli z nowoczesnymi technologiami, nauczyć korzystać z multimedialnych aplikacji w czasie lekcji oraz pomóc im dopasować konkretne narzędzia do ich własnych pomysłów, rozwijać je i wdrażać w swojej klasie. Podczas szkolenia nauczyciele poznali dostępne w Internecie darmowe aplikacje, które pozwolą im wzbogacić swój warsztat pracy.

Celem kursu było:

  • przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia;
  • zapoznanie nauczycieli z trendami w nowoczesnej edukacji, z przykładami dobrych praktyk z Polski i ze świata, z różnymi możliwościami użycia narzędzi TIK w procesie kształcenia;
  • umożliwienie uczestnikom szkolenia zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania TIK, niezależnie od nauczanego przedmiotu czy typu szkoły, w której uczy nauczyciel;
  • przygotowanie nauczycieli do wykorzystania w swej praktyce szkolnej różnorodnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków ich prezentacji, a także katalogu zaufanych źródeł internetowych.

 

Realizacja projektu umożliwiła naukę i doskonalenie języka angielskiego oraz poznawanie kultury i tradycji greckich. Świetną okazję do tego stanowią wycieczki lub piesze wyprawy po okolicy. Uczestnicy szkolenia poza możliwością poznania kultury Grecji, poznawali też podstawy języka greckiego oraz system edukacyjny tego kraju. Z zasadniczych różnic, jakie wynikają ze specyfiki nauczania w naszych krajach, ciekawostką jest, iż uczniowie greccy każdego roku przystępują do końcowego egzaminu z każdego przedmiotu. Jego pozytywny wynik jest przepustką do następnej klasy. Jeśli komuś podwinie się noga, ma szansę nadrobić zaległości i powtórnie przystąpić do egzaminu. Dużo rozmawiałyśmy o stresie szkolnym zarówno z nauczycielami, jak i uczniami. Większość z nich nie zna tego problemu, gdyż Grecy z natury są „wyluzowani”. Brak pośpiechu to domena tego kraju.

 

Dzięki różnorodnym działaniom uczestnicy wzbogacili kompetencje zawodowe, językowe i kulturowe, co niewątpliwie wpłynie na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły i wniesie nową jakość nauczania. Zdobyte doświadczenia natomiast staną się motywacją do dalszego doskonalenia zawodowego poszczególnych nauczycieli.

 

Działanie zrealizowane w ramach projektu pt: "Wykwalifikowany nauczyciel kluczem do wyrównania szans edukacyjnych uczniów" nr  2018-1-PL01-KA101-049013 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »