Strona Główna arrow Aktualności arrow Nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik na odległość
Nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik na odległość
25.03.2020.
Szanowni Państwo,
 
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku rozpoczynamy nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik na odległość, co oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem: e-dziennika, materiałów dostępnych na stronach internetowych rekomendowanych przez MEN m.in. platformy http://epodreczniki.pl oraz stron www.cke.gov.pl (stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), gdzie zamieszczane są materiały przydatne szczególnie dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela, w tym w oparciu o podręczniki, zeszyty ćwiczeń, które wszyscy uczniowie posiadają.
 
Bardzo proszę o korzystanie z e-dziennika oraz współpracę z nauczycielami.
 
Nauczyciele będą m.in. poprzez dziennik - zadania domowe, ogłoszenia, wiadomości zamieszczać informacje o zadaniach do wykonania zgodnie z planem lekcji. Praca ucznia będzie oceniana w dzienniku.
 
Proszę o informowanie wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedę o wszelkich pojawiających się trudnościach.
 
O szczegółowych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco.
 
Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze.
 
Z poważaniem
 
Renata Tomczuk
Dyrektor Zespołu
 
 
Drodzy uczniowie,
 
Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
 
Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 
Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 
Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. Współpraca z nauczycielem w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są drogą elektroniczną podlegają ocenianiu. Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę/stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły informacje. Proszę o dokładne ich przeczytanie! Na stronie Zespołu zamieścimy plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania oraz wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla Twojej klasy.
 
Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem i psychologiem szkolnym:
tel. 501-986-822 - p. Marta Dzienio,
tel. 691-665-408 - p. Andrzej Wojtczuk
 
Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z p. Eweliną Ilczuk lub z wychowawcą.
 
Nie opuszczaj własnego mieszkania!
 
Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.
 
Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie masz poprzez e-dziennik.
 
Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.
 
Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.
 
Pamiętaj, że dyrekcja Zespołu i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!
 
Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!
 
Dyrektor Zespołu
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »