Strona Główna arrow PO WER arrow Profesjonalny nauczyciel konstruktorem marzeń młodych Europejczyków
Profesjonalny nauczyciel konstruktorem marzeń młodych Europejczyków
02.09.2020.
Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie kolejny raz przystąpił do programu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr projektu POWERSE-2019-1-PL01-KA101-064382 pt.: „Profesjonalny nauczyciel konstruktorem marzeń młodych Europejczyków”.
 
Projekt został przygotowany w oparciu o dogłębną analizę mocnych i słabych stron szkoły oraz potrzeb uczniów i kadry edukacyjnej. Głównym priorytetem szkoły jest zapewnienie uczniom jak najwyższego poziomu edukacji oraz zwiększenie atrakcyjności poziomu nauczania. Zespół wnioskował o dofinansowanie projektu w zakresie mobilności kadry edukacyjnej, aby usprawnić i zoptymalizować obszary, które wymagały zmian. Wśród wspomnianych obszarów należałoby wyszczególnić podniesienie kwalifikacji kadry szkolnej, poznanie nowych metod i form pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgłębienie wiedzy na temat neurodydaktyki. Poznanie przez 12 nauczycieli Zespołu nowych metod i form pracy pozwoliło na wzbogacenie warsztatu pracy, w szczególności w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu. Zainspirowało to pedagogów do stworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w szczególności z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Nauczyciele mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnictwo w zaplanowanych mobilnościach pozwoliło uczestnikom projektu na nabycie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, które są na bieżąco wykorzystywane w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Zdobyte umiejętności i doświadczenie na bieżąco wykorzystują w planowaniu i realizacji programów, rozkładów nauczania oraz konspektów zajęć lekcyjnych. Ponad to, udział w szkoleniach przyczynił się do osiągnięcia pożądanego poziomu kompetencji językowych, pedagogicznych, społecznych i kulturowych. Wprowadzenie elementów dwujęzyczności na lekcjach pozwoliło uatrakcyjnić ofertę edukacyjnej szkoły, jak również zwiększenie motywacji wśród uczniów do nauki języka angielskiego. Plan pracy szkoły został wzbogacony o wydarzenia z wykorzystaniem języka angielskiego. Należy tu wspomnieć między innymi o wydarzeniach takich jak: obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych, wymiana kartek Bożonarodzeniowych za pomocą eTwinning, śpiewanie kolęd w j. angielskim. Nauczyciele poznali nowe metody i formy pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgłębiali wiedzę na temat neurodydaktyki.
 
Wyjazd był też doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń i zgłębienie wiedzy na temat skutecznych metod pracy z dziećmi a zwłaszcza tymi z zaburzeniami zachowania. Nabyte umiejętności nauczyciele wykorzystują w praktyce, a poznane nowe metody i formy pracy wpływają na atrakcyjność prowadzonych zajęć.
 
Pobyt w Grecji nie tylko umożliwił uczestnikom rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji, ale także dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń i pozwolił poznać miejsca, które są kolebką naszej europejskiej kultury - podkreśliła Dyrektor Zespołu Renata Tomczuk.
 

 
następny artykuł »